Coaching Językowy -

Idź do spisu treści

Menu główne:

Coaching Językowy

LANGUAGE ATELIER

Coaching językowy w języku włoskim, angielskim, francuskim


j
ęzyk codziennej komunikacji

Coaching j
ęzykowy polegający na praktycznym przygotowaniu Klienta do swobodnej komunikacji w sytuacjach życia codziennego za granicą. Trening obejmuje umiejętność rezerwacji miejsca w hotelu, załatwienia niezbędnych formalności związanych z podróżą, wynajęcia wybranego środka transportu, wypożyczenia potrzebnego sprzętu, dokonania zakupów wszelkiego rodzaju, złożenia zamówienia w restauracji, barze, kawiarni, dotarcia do wybranego miejsca w terenie, skorzystania z pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach, zgłoszenia kradzieży bądź szkody etc.

Po opanowaniu specjalnie opracowanego pakietu s
łownictwa i potrzebnych narzędzi gramatycznych na reprezentowanym poziomie językowym, Klient nabywa płynności w ich użyciu w trakcie treningu symulującego codzienną komunikację za granicą.


nieformalne spotkania biznesowe

Coaching j
ęzykowy polegający na praktycznym przygotowaniu Klienta do swobodnej komunikacji podczas tzw. nieformalnych spotkań biznesowych czyli rozmów w trakcie kolacji służbowych, przerw kawowych, konferencji, prelekcji, pokazów, targów, wyjazdów integracyjnych, podróży służbowych.

Po opanowaniu specjalnie opracowanego pakietu s
łownictwa i potrzebnych narzędzi gramatycznych na reprezentowanym poziomie językowym, Klient nabywa płynności w ich użyciu w trakcie treningu symulującego nieformalne konwersacje biznesowe. Trening wzbogacony jest o elementy wiedzy z zakresu komunikacji i savoir vivre-u w środowiskach wielokulturowych.dzia
łania biznesowe

Trening kompetencji językowych w wybranych przez Klienta procesach zarządczych, operacyjnych lub pomocniczych. Polega on na praktycznym przygotowaniu Klienta do swobodnej komunikacji językowej we wskazanym przez niego zakresie.
Po opanowaniu przez Klienta specjalnie dla niego opracowanego pakietu słownictwa i potrzebnych narzędzi gramatycznych na reprezentowanym przez niego poziomie językowym Klient nabywa płynności w ich użyciu w trakcie treningu symulującego wydarzenia i działania biznesowe.
Na poziomie zarządczym może to być przykładowo rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa w zarządzaniu strategicznym, czy też zarządzaniu przez jakość. Na poziomie operacyjnym trening będzie dotyczył takich zagadnień, jak: zaopatrzenie, produkcja, marketing czy sprzedaż. Poziom pomocniczy obejmować może zagadnienia z zakresu rekrutacji, finansów czy wsparcia technicznego.

pakiet biurowy

Coaching językowy polegający na praktycznym przygotowaniu Klienta do podjęcia zadań komunikacyjnych przy użyciu tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi i komunikatorów biurowych w zależności od specyfiki stanowiska pracy. W pakiecie tym trening może dotyczyć także opanowania słownictwa i sformułowań użytecznych przy prowadzeniu zebrań i narad.
Po opanowaniu przez Klienta specjalnie dla niego opracowanego pakietu słownictwa i potrzebnych narzędzi gramatycznych na reprezentowanym przez niego poziomie językowym, Klient nabywa płynności w ich użyciu w trakcie treningu symulującego wydarzenia i działania biurowe.


pakiet negocjacyjny


Coaching językowy umiejętnego doboru środków językowych do efektywnego przeprowadzenia rozmów i negocjacji istotnych dla skutecznego prowadzenia działań biznesowych i okołobiznesowych.
Polega na praktycznym przygotowaniu Klienta do podjęcia zadań językowych w wybranych sytuacjach biznesowych, a także sytuacjach spornych na linii pracodawca-pracownik oraz dostawca-odbiorca usług, towarów, świadczeń, pomocy.
Po opanowaniu przez Klienta specjalnie dla niego opracowanego pakietu słownictwa i potrzebnych narzędzi gramatycznych na reprezentowanym przez niego poziomie językowym, nabywa on płynności w ich użyciu w trakcie treningu symulującego rozmowy i negocjacje biznesowe.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego